Etiske regler for medlemmer af Danske Kinesiologer:

       ___________________________________________________________________________________

 

     

        Jeg arbejder med mine klienter med respekt for deres integritet

        og jeg overholder tavshedspligten.      

 

        Jeg arbejder med mine klienter på en sådan måde, at det står klart, at jeg

        respekterer klientens autoritet. Det er klientens valg at fortolke og anvende

        den information, der fremkommer gennem brugen af kinesiologien.

 

        Jeg udviser omhu og samvittighedsfuldhed i mit faglige virke og gør kun

        brug af forsvarlige midler og metoder, som jeg er kvalificeret til at bruge.

 

        Jeg stiller ikke diagnoser, ordinerer eller regulerer ikke medicin, behandler

        ikke sygdomme, med mindre jeg har en uddannelse, der berettiger mig dertil.

 

        Jeg anvender udelukkende muskeltesten som et værktøj, der kan give feedback

        til klienten om nye og bedre muligheder.