Hvem har gavn af en kinesiologi - afbalancering:

      

       ___________________________________________________________________________________

            

         I princippet har alle glæde af at få afbalanceret kroppens energier med jævne mellemrum.

         Det kan ses som en forebyggende indsat, sådan som vi kender det fra det halvårlige eftersyn

         hos tandlægen. Ofte vil der dog være konkrete problemer, som man ønsker hjælp til. Der vil

         ofte være tale om 3-8 behandlinger afhængig af omfanget af ubalancer

 

         Hvis du møder nogle af følgende problemer i dit liv, kan en afbalancering måske hjælpe dig:

             

         ·  VÆGTPROBLEMER

         ·  SVÆKKET IMMUNFORSVAR

         ·  ALLERGI, OVERFØLSOMHED OG AFHÆNGIGHED

         ·  FORDØJELSESPROBLEMER

         ·  HYPPIGE INFEKTIONER

         ·  HUDPROBLEMER: UDSLET, EKSEM, UREN HUD o. lign

         ·  PROBLEMER MED HJERTE OG KREDSLØB

         ·  CELLEFORANDRING OG KRÆFT

         ·  HORMONUBALANCER, UNDERLIVSPROBLEMER, PMS

         ·  BARNLØSHED OG ABORTER

         ·  MUSKEL – OG LEDSMERTER

         ·  KNOGLESKØRHED

         ·  VÆSKEOPHOBNINGER

         ·  BLODSUKKERPROBLEMER

         ·  STRESS, PSYKISK ULIGEVÆGT, DEPRESSION o. lign

         ·  TRÆTHED OG MANGLENDE ENERGI

         ·  HYPPIGE HOVEDPINER

         ·  SVAMPEPROBLEMER (CANDIDA o.a.)

         ·  INDLÆRINGSPROBLEMER

         ·  NEDSAT KONCENTRATIONSEVNE

         ·  FORGIFTNINGER OG ANDRE BELASTNINSSYMPTOMER

         ·  M.M